KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

Bilintel Bilişim Ticaret Ltd. Şti. (“Bilintel” olarak anılacaktır) olarak, siz değerli müşterilerimizin (“müşteri” olarak anılacaktır) kişisel verilerine ve özel hayatlarının gizliliğine önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimizce işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Hangi Verileri, Hangi Yöntemler ile Topluyoruz?

Bilintel tarafından mevzuatın izin verdiği ölçüde, hizmetlerimizden faydalanabilmek için sitemize kayıt olurken üyelik formunda beyan ettiğiniz adınız soyadınız, varsa şirket unvanınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, varsa fatura cari hesap bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, erişim ve trafik bilgileriniz, e-posta yazışmaları, çağrı merkezimizle telefon görüşmeleriniz, sosyal medya hesaplarımızla iletişim ve etkileşim işlemleriniz kaydedilmekte ve kullanılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Bilintel ve müşteri arasındaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Veri İşleme Detayları

- Ürün veya hizmetlerin sunulması, satış süreçlerinin öncesinin ve sonrasının planlanması, teknik destek operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya teknik bakım, onarım, kurulum gibi hizmetlerin icrasında iletişim sürekliliğin sağlanması.

- Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması.

- Hizmet kalitemizin takip edilmesi ve arttırılması (Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek).

- Risk teşkil eden tüm işlemlerde, işlemi yapanın/yaptıranın onayını almak, kimlik bilgilerini teyit etmek.

- Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi.

- Müşteri risk analizi oluşturmak, güvenlik denetimlerini sağlamak.

- Onay kutucuğunun işaretlenmesi şartıyla kampanya planlamalarının yapılması, bu amaçla duyuru bültenleri ve bildirileri gönderimi.

- Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve diğer kanunlardan doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı/Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı yapılmamaktadır. Kişisel verileriniz belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

Kredi kartı ödemelerinde para tahsilatı ve para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, fatura no, tutar, ödeme tarihi sanal pos hizmeti alınan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. şirketine aktarılmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle sistemlerimizde otomatik ya da sizin talebiniz dahi olsa saklanmamaktadır. Tercih etmeniz durumunda kart saklama hizmeti ilgili banka veya Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu tarafından verilmektedir.

Muhasebe birimimiz tarafından müşteriye e-fatura/e-arşiv fatura gönderilmesi için fatura verileri Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aktarılmaktadır.

Beyanname oluşturmak ve mali verileri kaydederek e-defter oluşturabilmek için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası, fatura tutarı mali müşavirlik hizmeti aldığımız firmaya aktarılmaktadır.

Ayrıca yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü, T.C. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve T.C. Mahkemeleri'ne veriler aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi OLarak 6698 Sayılı KVKK Kapsamındaki Haklarınız

- KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hakkında aşağıdaki amaçlarla başvuru hakkına sahipsiniz:

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin (varsa) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme

KVKK Kapsamında İletişim

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi Bilintel Bilişim Ticaret Ltd. Şti. - Altunizade Mahallesi İsmailpaşa Sokak No:4/B Üsküdar/İstanbul adresine noter kanalıyla veya PTT aracılığıyla taahhütlü/iadeli taahhütlü olarak iletebilir veya şahsen kimliğinizle birlikte işyerimize gelerek teslim edebilirsiniz. Ayrıca kimliğinizle birlikte sistemde kayıtlı olan e-posta adresinizden [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.